Kuntoutuksen tavoitteet

Asukkaalle kehittyvät  riittävät valmiudet itsenäisempään asumiseen omassa kodissa eli ytimekkäästi ilmaisten: kannustaen eteenpäin kohti oman elämän hallintaa. Kuntoutuja tiedostaa oman sairautensa  ja on hyväksynyt sen. Tavanomaisia arjen askareita tehdään toistuvasti ja samalla oppien.

Autetaan ja ohjataan asukasta hakemaan ja siirtymään omaan asuntoon, kun asukas on siihen valmis, ja selviytyy itsenäisesti normaaleista arjen askareista ja vastuista.

Kuntoutujan laitostuminen vältetään, kun hän kuntoutuksen avulla itse kykenee hakemaan tarvitsemansa palvelut, suoriutumaan arjen haasteista joko itsenäisesti tai avustetusti.