Kuntoutuksen tavoitteet

Toiminta-ajatuksemme on tuottaa laadukasta, yksilöllistä ja tavoitteellista kuntouttavaa asumispalvelua. 

Laadun takaamiseksi toimintaamme on hyvin läpinäkyvää. Halumme on kehittää yhteisöllistä toimintaa, jossa kuntoutujat tulevat osaksi yhteisöämme tasavertaisina jäseninä. Hyvä yhteistyö lähettävän tahon kanssa on meille tärkeää.

Mielenterveyskuntoutuja on oman elämänsä paras asiantuntija. Tämä ajatus ohjaa meitä tekemään yksilöllistä työtä. Pyrimme vahvistamaan kuntoutujan itsetuntoa tukemalla hänen voimavaroja sekä kykyjään. Työmenetelmät ovat yksilö- ja ryhmäkeskustelut, psykososiaalista kuntoutumista tukevat ryhmät ja

Tavoitteellista toimintaa ohjaa suunnitelmallisuus. Teemme yhdessä kuntoutujan, lähettävän tahon ja henkilökunnan kanssa kuntoutussuunnitelman, jota päivitämme säännöllisesti. Kuntoutussuunnitelman päätavoitetta kohti pääsemme pienillä välitavoitteilla, joihin henkilökuntamme kannustaa ja auttaa.