Kuntoutus

Kuntoutumisessa huolehditaan päivärytmistä ja avohoidon järjestämisestä (esim. mielenterveystoimisto, varhaiskuntoutus).

Harjoitellaan tai opetellaan ruoanlaittoa. Ruoanlaiton ohjaaminen tapahtuu yksilöllisesti asukkaan omassa asunnossa (mm. ostoslistan laatiminen, kaupassa käynti, hintavertailu, terveelliset ruokailutottumukset).

Huolehditaan siisteydestä (asunto, vaatehuolto, oman hygienian hoito. Lääkehuolto (dosetin täytön opettelu, apteekissa asiointi, reseptien uusiminen, laboratoriokokeet, lääkärissä käynti).

Raha-asioista huolehtiminen ja virastoissa asiointi (vastuu omasta taloudesta, etuuksien hakeminen, kaavakkeiden ja lomakkeiden täyttö, laskujen maksu yms.). Kodin ulkopuoleinen toiminta ja sosiaaliset tilanteet (uimahalli, kuntosali, kirjasto, toimintapaja, kansalaisopisto, sähly, jokin oma harrastus).

Intervallijaksot

Omassa kodissaan asuva kuntoutuja voi tulla meille Karissimoon etukäteen sovittuna ajankohtana esim. yhdeksi viikoksi kuuden viikon välein. Tuona aikana omaisilla om mahdollisuus hengähtää. Asiakkaan kuntoutusviikko suunnitellaan kuntoutujan omien voimavarojen mukaisesti tilanne huomioiden.

Kuntokartoitus

Kuntokartoituksen avulla arvioidaan asiakkaan selviytymistä arjessa. Jakson aikana kartoitetaan mm. asiakkaan ruoanlaittotaitoja, hygienian hoitoa, sosiaalisia taitoja sekä lääkehoitoa.

Kartoituksen jälkeen asiakas palaa kotiinsa.

Kartoituksen tehtävä on selvittää asiakkaan palveluntarve itsenäisessä asumisessa.

Jakson pituus sovitaan asiakaskohtaisesti.

Ryhmä- ja viriketoiminta

Karissimossa on tarjolla monenlaista ryhmätoimintaa. Asukas voi valita itselleen mielenkiintonsa mukaan sopivan ryhmän. Asukas voi myös osallistua lähiseudun opistojen ja liikuntatoimien eri ryhmiin veloituksetta.Toiminta on etukäteen suunniteltua ja ohjattua.

Lisäksi Karissimo tarjoaa asukkaiden toiveiden mukaan monipuolista viriketoimintaa myös talon ulkopuolella. Asukkaalla on mahdollisuus retkeillä luonnossa, mennä erilaisiin urheilutapahtumiin ja irrottautua arjesta koko talon virkistysretkipäivinä.

Karissimossa ei ole työpajatoimintaa vaan ohjaamme työtoimintaan talon ulkopuolelle yhteistyökumppaneidemme avustuksella. Viriketoimintaa ohjaa ryhmätoimintavastaava.

Kuntoutuksen tavoitteet