Toimintamme

Laadukas kuntoutus- ja hoitotyö ovat toimintamme kivijalka. Toimintamme on hyvin aktiivista ryhmä- ja yksilötoimintaa. Kuntoutujat ovat mukana ryhmiä suunnitellessa.

Palvelukodin tarjoaman ja järjestämän vapaa-ajan toiminnan tavoitteena on saada asukkaita liikkumaan ja kokemaan elämyksiä, niin yksilöinä kuin yhteisön jäsenenä, sekä lisätä yhteisöön kuuluvuuden tunnetta.
Asukkaiden vapaa-ajan toimintaa suunnitellaan yhteisö- ja viikkokokouksissa.

Toiminta-ajatuksemme:

  • Uskomme että asukkaillamme on mahdollisuus kuntoutumiseen ja hyvään elämään
  • Uskomme osallisuuteen ja yksilöllisyyteen yhteisön jäsenenä
  • Uskomme mielekkään ja toiminallisen arjen merkitykseen kuntoutumisen tukena
  • Haluamme tarjota kuntoutumista tukevia ympäristöjä, joissa kuntoutuja voi kokea elämänsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi

Karissimon asukaskyselyn tulokset vuonna 2020

Vuoden 2020 asukaskyselyssä Karissimo sai asukkailtaan kokonaisarvosanan 4,5 (asteikko 1-5). Arvosana on sama kuin vuonna 2019.

Asukkailta kysyttiin mielipidettä hoidosta ja kuntoutuksesta, asumisesta ja harrastustoiminnasta sekä ruokailusta. Jokaisella osa-alueella arvosana oli yli 4.


Yhteys


Karissimo Oy