Toimintaperiaatteet

Tärkein päämäärä on saada kuntoutujan oma elämä hallintaan niin, että hän tulee toimeen kuntoutuksen päätyttyä omassa kodissaan ja hyväksyy oman sairautensa.

Toimintaperiaatteena on harjaannuttaa asukkaan kannalta kodin ja itsensä hoitamisen taitoja, tarkoituksena on siirtyä itsenäisempään asumiseen kun nämä valmiudet saavutetaan. Laadimme jokaiselle asukkaalle tavoitteellisen kuntoutussuunnitelman. Tavoitteet tarkistetaan asukkaan kanssa  tarvittaessa mutta kuitenkin aina 3 kuukauden välein.